SOM SOSTENIBLES

«Des de Som Experiències animem a totes les persones a gaudir de l’entorn respectant al màxim el benestar de tots plegats, posant major atenció als espais naturals i els diferents ecosistemes que l’integren»

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Creiem en el turisme i el comerç local com a elements vitals pel desenvolupament de les destinacions

SOSTENIBILITAT SOCIOCULTURAL

Les nostres accions integren estratègies destinades a arribar a diferents públics per tal de trobar la manera de trencar barreres

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

Respectem l’entorn i lluitem per oferir els nostres serveis amb la menor petjada climàtica possible